POJAZD ZABYTKOWY – Podstawowe kryteria oceny pojazdu:
1. Posiada co najmniej 30 lat i musi być (w modelu) nie produkowany od lat 15 i posiada minimum 75% zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły);
2. Pojazdy mające co najmniej 25 lat, o ile są egzemplarzami unikalnymi, z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, powinny się charakteryzować przynajmniej jedna z niżej wymienionych cech:
a) posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
b) dokumentuje ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
c) związany był z ważnymi wydarzeniami historycznymi,
d) użytkowany był przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,
e) ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
f) posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany,
g) został odtworzony wiernie, zgodnie z technologia z okresu jego produkcji.

O wpisie pojazdu do rejestru zabytków oraz ujęciu w wojewódzkiej ewidencji zabytków decyduje właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków. Ogólne zasady zakwalifikowania pojazdu jako obiektu zabytkowego reguluje art. 6 ust. l pkt 2 litera d) ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r., poz. 1446 tj. ze zm).

Każdy pojazd objęty wnioskiem o ujecie w wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych podlega indywidualnej ocenie dokonywanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub działającego z jego upoważnienia Kierownika Delegatury na podstawie opinii rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej, eksperta z dziedziny pojazdów zabytkowych.

Szczegółowych informacji należy szukać na stronie internetowej konserwatora zabytków właściwego dla miejsca zameldowania.

Uwaga: Do rejestracji pojazdu zabytkowego niezbędny jest „akt własności” danego pojazdu. (Umowa kupna – sprzedaży, darowizny, itp.) 

Wykonuję komplet dokumentów potrzebnych do zarejestrowania pojazdu zabytkowego:
– ocena techniczna (2szt.)
– biała karta ze zdjęciami (3szt.)
– wniosek do Konserwatora Zabytków
– wniosek do Okręgowej Stacji kontroli Pojazdów

© Copyright 2016 - 2021Rzeczoznawca Samochodowy by Wojciech Kozubowski