POJAZD UNIKATOWY to zgodnie z treścią artykułu 79 ustawy pkt 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym  „pojazd wyrejestrowany, który nie podlega powtórnej standardowej rejestracji, ale mający co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15 i uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji”.

Każdy pojazd objęty wnioskiem o rejestrację jako pojazd unikatowy podlega indywidualnej ocenie dokonywanej przez Kierownika Wydziału Komunikacji na podstawie opinii rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej, eksperta z dziedziny pojazdów zabytkowych.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca zameldowania.

 

 

© Copyright 2016 - 2021Rzeczoznawca Samochodowy by Wojciech Kozubowski