Ustalenie bieżącej wartości rynkowej
W miarę upływu eksploatacji urządzenia następuje wyczerpywanie jej potencjału eksploatacyjnego w wyniku:
– zużycia technicznego,
– zużycia funkcjonalnego (charakteryzowanego współczynnikiem nowoczesności konstrukcji),
– zużycia zewnętrznego.

Poprzez zużycie techniczne rozumie się trwałe, niepożądane zmiany fizyko-chemiczne  zachodzące w czasie eksploatacji, w wyniku czego okres zdolności do spełnienia przez maszynę określonych funkcji użytkowych stopniowo się wyczerpuje. Następstwem zachodzących procesów są zmiany właściwości lub kształtu materiału elementów maszyn, związane głównie z istnieniem tarcia, nacisków oraz zachodzeniem reakcji chemicznych w materiale danych elementów, jak i materiałem, a otoczeniem.

Sposoby określania wartości rynkowej środków trwałych, stanowiące podejścia do ich wyceny, są uzależnione od przeznaczenia i celu wyceny, przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość środka oraz dostępności danych, dlatego koszty sporządzenia wyceny ustalane są indywidualnie.

© Copyright 2016 - 2021Rzeczoznawca Samochodowy by Wojciech Kozubowski